Uusien työntekijöiden perehdytysprosessia on hiottu Relicompilla jo vuosien ajan. Viimeisen puolen vuoden ajan prosessin kehittämisessä on panostettu erityisesti siihen, että perehdytys olisi uuden työntekijän näkökulmasta mahdollisimman aukoton. On kaikkien osapuolten etu, että uudet työntekijät saadaan nopeasti osaksi porukkaa tuottavina työntekijöinä.

”Perehdytys on meillä pitkäaikainen sitoutuminen osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. On tärkeää, että jokainen kokee saavansa tarvittavat tiedot ja taidot työssään selviytymiseen, jotta työn laatu on hyvää ja kokemus työskentelystä on miellyttävä ja turvallinen. Osaaminen luo menestystä ja työhyvinvointia”, uskoo Relicompin hallintojohtaja Tiina Jyllilä.

Relicompilla on tiedostettu, että työsuhteen alussa tulee kerralla paljon uutta asiaa omaksuttavaksi ja siksi asioita toistetaan ja kerrataan usein.

”Uusien asioiden sisäistäminen on työsuhteen alussa aika vaativa juttu. On kuitenkin välttämätöntä päästä heti kiinni talon tapoihin ja samalla myös tutustutaan myös esimerkiksi henkilöstöhallinnon ihmisiin, joiden tehtävä onkin uuden työntekijän tukeminen heti työsuhteen alusta lähtien”, Tiina kertoo.

Laatupäällikön johdolla kiinni uuteen

Perehdytys alkaa Relicompilla aina laatu- ja turvallisuusasioiden läpikäynnillä heti työsuhteen ensimmäisenä päivänä. Tämä laatupäällikkö Katri Rientamon vetämä osa-alue sisältää laajan kattauksen tärkeitä toimintatapoja, joiden avulla huolehditaan turvallisesta ja laadukkaasta työskentelystä tehtaalla.

”Laatu- ja turvallisuusperehdytyksen sisältö on pyritty rakentamaan niin, että se antaa heti työsuhteen alussa riittävät edellytykset laadukkaaseen työskentelyyn turvallisuutta unohtamatta”, Katri summaa.

Uuden työntekijän kanssa käydään jo työsopimusta tehtäessä läpi myös laaja perehdytys HR-asioihin, joita ovat esimerkiksi työsuhteeseen liittyvät toimintatavat, paikalliset sopimukset, työterveyshuolto sekä työvaate- ja suojainasiat.

Alun perehdytyssisällön jälkeen työhön oppiminen jatkuu tuotannon varsinaisissa työtehtävissä.

”Olemme kouluttaneet jokaiselle tuotanto-osastolle useita perehdyttäjiä, jotka ottavat kukin vuorollaan uuden työntekijän vastaan ja auttavat työssä alkuun samalla osaston asioihin perehdyttäen”, kertoo Katri.

”Perehdyttäminen on rakennettu niin, että sen voi varsin yksilöllisesti toteuttaa jokaisella tuotanto-osastolla sitä mukaa, kun uusi työntekijä omaksuu asioita. Perehdytystä varten on joka osastolle rakennettu selkeät aineistot, jotta kaikki tarvittavat asiat tulee käytyä läpi.”

Perehdytys syvenee työhönopastajan avulla

Tammikuussa maalaamossa aloittanut Pauli Koivula on viimeisimpiä työntekijöitä, jonka osalta perehdytysprosessi on nyt läpikäyty ja asianmukaisesti dokumentoitu. Työhönopastajana Paulin perehdyttämisessä toimi jo yli viisi vuotta Relicompin maalaamossa työskennellyt Hannu Salo.

”Paulin opastaminen maalaamon työtehtäviin on ollut mukavaa ja itsellekin opettavaista, koska toista ohjatessa oppii aina itsekin”, Hannu toteaa.

Maalaamon työtehtävät olivat Paulille tuttuja jo aiemmasta työstään. Kokemus auttoi eri työvaiheiden sisäistämisessä, joten työhön oppiminen oli luontevaa. Parivaljakon tekemisestä välittyvä hyvä työfiilis on myös osaltaan auttanut oppimisessa ja tukenut työssä jaksamista. Perehdyttämiseen panostanut Hannu pitää tärkeänä sitä, että perehdytettävä on kiinnostunut työstä ja hänellä on halu oppia uutta – näin oppikin menee parhaiten perille. ”Uutta asiaa on paljon opetettavaksi, joten siksi perehdyttäminen on useita viikkoja kestävä prosessi”, muistuttaa Hannu.

Jatkuvasti uuden äärellä

Tammikuussa Relicompin maalamon remmiin hypänneen Pauli Koivulan mukaan on ollut hienoa kokea, miten koko maalaamon porukka on ottanut hänet hyvin vastaan uutena työyhteisön jäsenenä.

”On tärkeää, että aina voi ja uskaltaa kysyä opastusta, kun tulee eteen uusi asia. Uuteen työhön on päässyt kivasti sisälle, kun rinnalla on kulkenut nimetty perehdyttäjä koko ajan”, Pauli toteaa ja kertoo uuden työn maistuvan edelleen hyvin.

”Töihin on kiva tulla joka päivä. Pitkästymään ei todellakaan pääse, kun uutta asiaa tulee eteen päivittäin uusien tuotteiden mukana.”

Relicompilla ei totutusti levätä laakereilla, vaan uudet investoinnit ja tuotteet pitävät työtehtävätkin tuoreina. Maalaamoon on tulossa kesän aikana uutta maalausrobotiikkaa, joten uuden opettelua on edessä kaikilla. Porukan hyvä yhteishenki ja avoin vuorovaikutus edesauttavat uuden oppimista ja tuovat työhön sisältöä. Myös yrityksen perehdytysprosessi elää ja kehittyy jatkuvasti.

”Kehitystyötä on tehty nimenomaan työntekijöiltä saadun palautteen perusteella. Haastattelemme uudet työntekijät aina, kun he ovat olleet talossa muutaman kuukauden. Näin meillä on aina tuorein tieto siitä, miten perehdytys on koettu ja onko perehdytyksen sisällöissä vielä hiottavaa”, Tiina kertoo.

Kuvassa Hannu Salo (vas. perehdyttäjä) ja tammikuun alussa aloittanut uusi maalaamon työntekijä Pauli Koivula (oik.).