Voimakkaasti automatiikkaan ja laitehankintoihin satsanneen Relicompin investoinnit jatkuvat, sillä syksyksi on lyöty lukkoon uuden robotisoidun särmäys- ja kiinnikepuristinsolun hankkiminen. Investoinnin myötä jo aiemminkin Relicompin työkalupakkiin kuulunutta särmäystä päästään tekemään nyt myös automatisoidusti.

”Särmäyskapasiteetin laajentamisen lisäksi nyt investoidaan myös uuteen tekniikkaan, eli kiinnikkeiden puristamiseen. Uuden solun myötä voidaan työkalua vaihtamalla puristaa erilaisia muttereita, pultteja tai holkkeja”, kertoo Relicompin tuotantojohtaja Tero Syrjälä.

”Kiinnikkeiden asentaminen on suhteellisen hidasta ja hankalaa käsin. Nyt otetaan iso askel eteenpäin, kun työ voidaan tehdä automatisoidusti. Uusi solu on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että automaatiota pystytään tarvittaessa jatkamaan lisäämällä robotteja tai muita laitteita.”

Robottilaitteiston toimittaa Robotion Oy, särmäyskoneen CoastOne Oy ja puristekoneet PressOne Oy. Toimittajat ovat Relicompille entuudestaan tuttuja ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Laitteiden tilaukset on jo tehty ja nyt projektia viedään eteenpäin lähinnä tarkentamalla asioita, että laitteet saadaan käyttöönotettua suunnitellusti syksyllä 2023.

”Uuden solun hankkiminen on myös iso satsaus työergonomiaan, sillä robotti ottaa nyt hoitaakseen suurempien sarjakokojen lisäksi myös isompia kappaleita käsittelyyn”, Syrjälä toteaa.

Myynti ja tuotanto tukevat toisiaan

Tarve viimeisimmälle investoinnille heräsi myynnin aktiivisuuden seurauksena tulleiden uusien, merkittävien asiakkuuksien kautta. Syrjälä kiittelee Relicompin hyväksi hioutunutta katselmointiprosessia, jossa yhdistyvät koko organisaation sidosryhmien osaaminen sekä hyödyntäminen.

”Saamme tuotantoon myyntitiimiltämme hyvän pohjustuksen siitä, mitä ollaan tarjoamassa ja myymässä. Ennen tarjousta järjestämme sisäisen katselmuksen uuteen tuotteeseen tutustumiseksi ja tarjouksen vetäessä kiinni, teemme tämän uudelleen. Meiltä löytyy omasta talosta erinomaiset työkalut, joiden avulla pystymme viemään tuotannossa valmistelut jopa niin pitkälle, että mallinnamme tarvittavat tuotteet ja laitteet Visual Components -mallinnusohjelmalla”, kuvailee Syrjälä.

Tällä tavalla tuotanto pystyy tukemaan myyntiä, kun tarjottavat tuotteet simuloidaan ja näin pystytään tarkasti arvioimaan uusien valmistettavien tuotteiden valmistusaikaa ja -hintaa.

”Tämän prosessin ansiosta tiedämme mitä olemme myymässä. Samalla saamme tuotantoon jo varmuuden, että pystymme varmasti toteuttamaan myytävän tuotteen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti”, Syrjälä summaa.

”Olen tyytyväinen siihen, että Relicompilla toimii koko paketti. Tuotanto ei ole todellakaan yksin näiden asioiden kanssa, vaan koko orkesteri pelaa meillä hienosti yhteen.”

Aiemmat investoinnit käyttöön kesälomien kynnyksellä

Tulevana kesänä Relicompin tiloissa riittää kuhinaa, kun iso nippu aiemmin tehtyjä investointeja otetaan tuotantokäyttöön. Maalaamoon tulee uutta Spraytec Oy:n toimittamaa robotiikkaa ja samassa yhteydessä toteutetaan myös maalauslinjan keskusmodernisointi, jonka toimittaa Pohjaranta Oy. Maalauskaappiin asennettavan käsivarsirobotin avulla automatisoidaan maalaamista ja kehitetään maalaamon toimintaa prosessimaisemmaksi. Kesälomien kynnykselle on luvassa myös uuden hitsausrobottisolun asentaminen, jonka toimittaa Abb Oy. L-mallisella kappaleenkäsittelylaitteella varustettu hitsaussolu laajentaa tuotevalikoimaa ja varmistaa, että kaikki tuotteet käsitellään optimaalisella tavalla. Suurin jo sovituista investoinneista on PrimaPower Oy:n toimittama Laser Genius+ ja Combo Tower -laitteistokokonaisuus, joka koostuu 2D-laserista, varastosta, purkurobotista ja lavausrobotista.

Investointien tekemistä helpottaa Relicompin vahva menetelmäkehitys ja robotiikkaosaaminen, joissa hyödynnetään jo aiemmin mainittua suunnittelu- ja mallinnusosaamista.

Uudet investoinnit aiheuttavat myös tehtaan layoutille muutostarpeita, jotka pystytään suunnittelemaan Visual Components -ohjelmalla ja toteamaan etukäteen toimiviksi VR-laseilla.

”Meillä on rohkeus lähteä valmistamaan uusia tuotteita sekä tekemään investointeja, kun pystymme niin käytännönläheisesti viemään asioita eteenpäin ja näkemään simulointien avulla, miten suunnitelmat toteutuisivat käytännössä”, Syrjälä arvioi.

”Tässä työssä hyvin suunniteltu on paljon enemmän kuin vain puoliksi tehty.”