Työkykymme kohtaa välillä haasteita, joiden ratkaisemiseksi kuntoutustoimet eivät yksin riitä ja on tehtävä suuria muutoksia. Näin kävi myös Tommi Hautaluomalle. Tommi aloitti Relicompilla hitsaamossa kesäkuussa 2018. Työpäivät kuluivat robottihitsauksen parissa, jossa käsiteltiin paljon painavia kappaleita. Hiljalleen Tommin selkä alkoi oirehtia niin, että työssä suoriutuminen ja jaksaminen alkoivat kärsiä.

Työterveyden kausitarkastuksessa todettiin, että selän tilanne on selvitettävä tarkemmin. Tommi kävi erinäisissä tutkimuksissa ja samalla työpaikalla mietittiin esimiehen ja Relicompin henkilöstövastaavan, Tiina Jyllilän kanssa erilaisia vaihtoehtoja työtehtävien keventämiseksi. Tutkimusten edetessä kävi kuitenkin selväksi, että selkä ei tulisi enää kestämään nykyistä hitsaajan työnkuvaa. Oli löydettävä toinen ratkaisu siihen, miten tästä jatketaan eteenpäin.

– Pidimme palaverin yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon edustajien kanssa, ja pohdimme siellä, mitä vaihtoehtoja meillä on. Sen verran vikaa selästä löytyi, että myös kuntoutusta mietittiin. Niihin keskusteluihin otettiin vakuutusyhtiö ELO mukaan työterveyshuollon kautta. Selvitettävää riitti, kertoo Tommi.

Yhtenä vaihtoehtona pöydällä oli myös toiselle alalle kouluttautuminen. Uuden ammattitaidon oppiminen kiehtoi, ja lopulta yhteistyössä päätettiin aloittaa oppisopimuskoulutus. Tavoitteena oli jatkaa valmistumisen jälkeen työskentelyä Relicompilla, mutta toisella osastolla uusissa työtehtävissä. Sopivaa alaa pohdittiin yhdessä työterveyshuollon työnohjaajan kanssa, ja vaihtoehtoja pohdittiin niin työnantajan tarpeista kuin Tommin kiinnostuksen kohteista käsin.

– Ala löytyi lopulta aika helposti. Tehtaalla tarvittiin lisää paukkuja kunnossapidon puolelle, ja kun itse olen tehnyt kaikkea käsilläni ja harrastanut kaikenlaista näpertämistä, niin se tuntui hyvin luontevalta. Kun osasto oli päätetty, niin pohdimme yhdessä, mikä koulutusala olisi sopivin. Päädyimme yhdessä sitten sähkö- ja automaatioalaan, koska siihen tarvittiin osaamista, muistelee Tommi alan suunnittelua.

Tie oppisopimuskoulutukseen aukesi yhteistyön avulla

Kun oppisopimuskoulutuksesta oli sovittu, Tiina otti yhteyttä ensin eläkevakuutusyhtiö ELO:n yhteyshenkilöön selvittääkseen, lähteekö eläkeyhtiö tukemaan uudelleen kouluttautumista. Kun ELO:lta oli saatu vihreää valoa, alkoivat selvittelyt Sedun asiakasvastaava Jukka Porkholmin kanssa. Koska mitään esteitä ei lähtökohtaisesti ollut, asioita alettiin selvitellä kaikkien osapuolten kesken. Tällä kertaa alas istuttiin työntekijän, työnantajan ja Sedun edustajan kesken. Tapaamisessa käytiin läpi lähtö- ja tavoitetilanne sekä mitä kaikkea täytyy tehdä, jotta opiskelija saa lopulta tutkintotodistuksen ja pätevyyden sähkö- ja automaatioalalle.

– Mukana oli niin monta toimijaa aina vakuutusyhtiöstä lähtien, että selvityksiin kului ensin pari kuukautta aikaa. Ensin Tommille luotiin koulutussuunnitelma ja aikataulu, jotta koulutus voidaan viedä suunnitelmallisesti läpi. Se esitettiin vakuutusyhtiölle, joka hyväksyi suunnitelman. Sen jälkeen hänet saatiin sujuvasti mukaan oppisopimuskoulutukseen ja suoraan ryhmän mukaan, kuvailee Jukka prosessin aloittamista.

Oppisopimuskoulutus perustuu aina määräaikaiseen sopimukseen, joka tehdään työnantajan, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän välillä. Työantaja järjestää opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa tutkinnon edellyttämät työtehtävät, ja koulutuksen tarjoaja antaa puuttuvan tiedon ja osaamisen teoriaopetuksen kautta sekä valvoo, että käytännön työt toteutuvat työpaikalla mahdollisimman laajasti. Tutkinto sisältää useita eri osa-alueita, jotka koostuvat pakollisten aineiden lisäksi myös valinnaisista aineista. Kun vaadittava ammattitaito on saavutettu yhdeltä alueelta, opiskelija antaa näytön. Kun kaikki näytöt on suoritettu hyväksytysti, hän saa tutkintotodistuksen ja pätevyyden ammattiin.

Sähkö- ja automaatioala on erittäin tiukasti säädelty ja valvottu ala. Vaatimuksia opiskeluun sekä koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen jälkeisten työtehtävien suhteen on asettanut niin laki, työturvallisuuskeskus TUKES kuin sähköurakoitsijoiden henkilöstöliitto SETI. Työpaikalla on esimerkiksi oltava aina sähkötöiden johtaja, joka ottaa vastuun työstä ja asennuksista.

– Perustutkinnon suorittanut sähköasentaja saa tehdä sähköasennuksia itsenäisesti vain tietylle tasolle saakka. Uudet pätevyydet vaativat aina lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutuksen tavoite on rakentaa kokonaisuus, joka tuo parhaan mahdollisen lopputuloksen opiskelijan työtehtävien suorittamisen kannalta, kertoo Jukka tutkinnon tavoitteista.

Opiskelua käytäntö edellä

Tommin opinnot alkoivat maaliskuussa 2020. Hänen on tarkoitus valmistua keväällä 2022. Koulutus sisältää 85 % normaalia työskentelyä, jonka aikana Tommi tekee tutkinnon edellyttämiä töitä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Käytännössä hän työskentelee 4 päivää viikossa Relicompin kunnossapidossa, ja perjantaisin hän opiskelee opettajan osoittamia aihealueita Sedussa.

Tommin työpäiviin sisältyy normaaleja tehtaan huolto- ja kunnossapitotöitä, kuten koneiden korjaamista. Sähkötyöt, joita Relicompilla tehdään, ovat usein työpisteiden rakentamista, kytkentöjä, valaistusten korjaamista tai laitteissa olevien vikojen paikantamista sähkömittauksilla. Kaikkea ei kuitenkaan tehtaalla tehdä, ja Tommi onkin vieraillut myös toisessa, sähköasennuksiin keskittyvässä yrityksessä. Näin hän on päässyt seuraamaan ja suorittamaan myös sellaisia sähkötöitä, joita Relicompilla ei tehdä.

Tommin työpaikkaohjaaja on Relicompin kunnossapidon esimies Kim Salo, jonka työpäiviin ohjaajana toimiminen on sopinut hyvin. Kimin tärkeimmät tehtävät Tommin työpaikkaohjaajana ovat valvoa, että työt suoritetaan turvallisesti ja valita työntekijälle soveltuvat tehtävät.

– Ohjaajan vastuut eivät poikkea normaalista arjestani muutoin kuin näyttöjen ja raporttien tekemisen suhteen. Tehtäväni osaston esimiehenä on jakaa työt sekä valvoa, että ne tehdään turvallisesti. Nyt kun Tommi on koulutettavana, niin selitän hänelle tehtävät perusteellisemmin ja valvon niiden suorittamista tarkemmin. Muuten työt etenevät normaalisti. Yritän pitää hänen tehtävänsä vielä jännitteettöminä, mutta esimerkiksi laitteiden vikojen paikantamisessa virta on oltava päällä. Tällaisissa vaikeammissa töissä olen aina mukana, jotta kaikki sujuu turvallisesti, kertoo Kim työpaikkaohjaajan vastuistaan.

Ennen töiden aloittamista Tommin tuli suorittaa määrätyt työturvallisuuskurssit, joita tulee myös lisää koulutuksen edetessä. Itsenäisesti Tommi ei tee mitään lupaa vaativia töitä. Työturvallisuus on aina tehtävien tärkein osa-alue, ja se käydään palavereissakin läpi ensimmäisenä. Näin turvalliset työskentelytavat säilyvät kirkkaina mielessä.

 

Tommi yhdessä työpaikkaohjaajansa, Relicompin kunnossapidon esimies Kim Salon kanssa

 

Oppisopimuskoulutuksesta hyötyy opiskelija, työnantaja ja yhteiskunta

Tommin opinnot ovat lähteneet käyntiin sujuvasti. Yhteistyö kaikkien tahojen kanssa on ollut jouhevaa, vaikka kuviossa onkin mukana useampi eri toimija. Oppisopimuskoulutuksen avulla Tommi voi jatkaa työpaikassaan ja Relicomp saa uutta osaamista tehtaan kunnossapitoon, jossa sähkö- ja automaatioalan osaajaa tarvitaan. Sedun asiakasvastaavan, Jukan mukaan käytännön koulutus rakennetaankin aina yrityksen ja opiskelijan lähtökohdista, jotta haluttu lopputulos saavutetaan.

– Oppisopimuskoulutus on hyvin joustava vaihtoehto, sillä liikkeelle lähdetään aina siitä, millaista osaamista yritys ja opiskelija tarvitsevat. Siinä voittavat kaikki. Opiskelija saa jalan yrityksen oven väliin, ja yritys voi kasvattaa sitoutuneen työntekijän itselleen. Koulutus on myös kustannustehokas, koska se suoritetaan suurelta osin yrityksessä työskennellen. Opiskelujen puitteissa tehdystä työstä tulee verotuloa valtiolle, joka maksaa koulutuksen ja näytöt. Tässä tapauksessa eläkevakuutusyhtiö ELO myös maksaa työntekijän palkan työnantajalle, pohtii Jukka oppisopimuskoulutuksen etuja.

Yritys voi kouluttaa oppisopimuksella myös nykyistä henkilöstöä. Tommikin on työskennellyt Relicompilla jo pari vuotta, joten hän tuntee niin talon, laitteet kuin ihmisetkin entuudestaan. Tämä on helpottanut koulutuksen suorittamista entisestään.

– On aina helpompi kouluttaa henkilöä, joka tuntee jo yrityksen toiminnan, kuin täysin uutta työntekijää. Tommin asenne kouluttautumista kohtaan on ollut todella hyvä. Hän on ollut halukas ja innokas oppimaan uutta. Tarpeemme kohtaavat tässä todella hyvin. Me täsmäkoulutamme meille työntekijän tärkeään tehtävään, ja hän saa suorittaa kaikki harjoitustyönsä koneidemme parissa. Samalla hän oppii niiden toiminnan ja tietää, mitä kaikkea ottaa huomioon niiden kanssa työskennellessä, kertoo Relicompin Tiina työnantajan näkökulmasta.

Työnantajan tuki ja into ovat olleet tärkeitä

Tommille oppisopimuskoulutus on ollut mieluisa tapa oppia uutta. Erityisesti koulutuksen käytännönläheisyys on auttanut häntä säilyttämään opiskelua kohtaan motivaation, joka on ollut korkealla alusta saakka.

– Tästä saa paljon enemmän irti ja pääsee heti käytännön töihin. Normaalisti jokin asia käydään kolmessa päivässä läpi, mutta me käymme koulussa vain yhtenä päivänä viikossa. Siispä keskitymme opinnoissa täsmennetysti suoraan olennaiseen ja käytäntöön, kertoo Tommi.

Tommin tavoite on suorittaa tutkinto kunnialla maaliin ja jatkaa sitten töiden tekemistä uudella, kattavalla ammattitaidolla. Jatkokouluttautuminenkin on mahdollista, mutta sitä hän pohtii tarkemmin sen jälkeen, kun perustutkinto on suoritettu. Päätökseen vaikuttavat myös työnantajan tarpeet pätevyyksien suhteen. Tommi nostaakin esille erityisesti työnantajan aktiivisuuden ja motivaation merkityksen oppisopimuskoulutuksen suhteen.

– Hämmästyin, miten helposti koulutus järjestyi. Koulutus alkoi jo seuraavalla viikolla siitä, kun sitä tarkemmin alettiin suunnittelemaan. Työtehtävät ja -vuorot on järjestetty niin, että saan hyvin työkokemusta, mutta jaksan myös opiskella. Saan alaani vastaavia tehtäviä enemmän, joten näen, mitä tämä työ on käytännössä. Työnantaja on hyvin hengessä mukana ja halukas ottamaan huomioon yksilöiden tarpeet. Se on valtava etu minulle, summaa Tommi ajatuksiaan oppisopimuskoulutuksesta ja sen suorittamisesta Relicompilla.