TRYCKFORMNING

Genom tryckformning kan man tillverka prototyper mycket snabbt och producera formade komponenter kostnadseffektivt i små serier. Denna avancerade metod ersätter dyra verktyg och ger fler möjligheter att profilera en produkt.

Relicomp Oy är det enda företaget i Norden som erbjuder sina kunder en numeriskt styrd tryckformningsteknik.