3D-LASERMÄTNING

3D-lasermätning ger mycket noggranna mätdokument som stöd för produktutvecklingen, planeringen, produktionen och kvalitetssäkringen.

Vi mäter produkterna genom att skanna in en 3D-modell med en kamera. Den inskannade modellen kan då jämföras med 3D-modellen i planeringsprogrammet. Eventuella skillnader syns då tydligt i form av färger och måttangivelser.