3D-MITTAUS

3D-lasermittaus tuottaa erittäin tarkat mittausdokumentit tuotekehityksen, suunnittelun, tuotannon ja laadunvarmistuksen tueksi.

Mittaamme tuotteet skannaamalla niistä kameralla 3D-mallin.

Saatua mallia pystytään vertaamaan suunnitteluohjelmiston 3D-malliin, jolloin erot havaitaan selkeästi väreinä ja mittalukuina.