”Förut var det handarbete att använda en kantmaskin. Man var tvungen att justera, skruva och veva för hand. Det fanns inga rörliga bakstöd. Arbetet gick mycket långsammare eftersom maskinerna slog ett slag i taget, och därefter måste man ändra metallskivans position. De gjordes med slägga. Tidigare vek man plåten lite över och därefter slogs stycket ihop med en sju kilo tung slägga – då blev det bra.

I dag är maskinerna smartare och mer mångsidiga, arbetet görs noggrannare och snabbare. För mig var det ett viktigt ögonblick när jag fick börja använda min nuvarande CNC-arbetsmaskin. Året var antingen 2005 eller 2006. Då såg man hur tekniken hade gått framåt, i synnerhet på datorfronten. Datorn hade Windows!

Relicomp har alltid haft bra verktyg och maskiner, de är garanterat av hög kvalitet. Och kvalitet är precis vad vi säljer här. Tillverkningen står på en stadig grund om man har bra maskiner, då har man möjlighet att lyckas.

Jag började arbeta som kantsågare på 1980-talet inom Velsas hyttillverkning. Efter det flyttade jag och tio andra som gamla arbetstagare till Relicomp 2004. Jag hade ingen utbildning inom branschen, utan Velsas dåvarande arbetsledare sa att gå du och gör det där så ser vi om du tycker om arbetet.

Jag har lärt mig arbetet genom att arbeta i 30 år och jag har alltid kunnat fråga arbetskamraterna om råd för att kunna gå vidare med saker. Vi har en bra anda på kantsågningsavdelningen. Vi är ett dussin anställda, och jag torde vara den äldsta. Alla känner varandra väl och är vänliga. Arbetet har varit intressant tack vare variationen i det. Arbetet varierar i och med att skivorna varierar. Serierna är så pass små att man inte hinner bli trött på dem.”

Jukka Korpinen
Kantsågare
Relicomp Oy