Visst känns det meningsfullt att få göra saker precis som man själv vill. Ingen står med sekundklockan bakom en. Det är det bästa – på Relicomp får man arbeta ganska självständigt. Vår försäljningsguru ville med allt våld få mig hit som robotsvetsare 2007. Kanske det syntes att jag kunde det. Jag hade arbetat som svetsare tidigare också.

I mitt nya arbete som lageransvarig måste jag se till att varorna kommer fram till kunderna i tid och att det som behövs finns på hyllan. Det är i princip allt. Jag måste också göra lite pappersarbete och sköta många saker i samband med det, alltså går arbetet inte endast ut på att ge stafettpinnen till roboten.

Det är förstås trevligt att jag får mer ansvar. Jag har nytta av att ha haft många arbetsuppgifter här. Jag vet åtminstone varifrån varorna kommer och vem som gör vad här, och jag vet vart jag ska gå för att fråga om något. Jag kan också påverka mina arbetssätt och planera mitt arbete på förhand.

Relicomp har ett passligt gäng, man kan prata om vad som helst. Här erbjuds också många olika arbeten. Det finns en svetsverkstad, målarverkstad, klippverkstad och sammansättningsavdelning. Alltid när jag har sagt att nu får det räcka med det här jobbet och att jag skulle kunna göra något annat, har det vanligen ordnat sig. Samtidigt har jag också fått mer ansvar. Det har alltid funnits någon specialuppgift.

 

Juha-Matti Murtonen
Lageransvarig
Relicomp Oy