Aloitin Relicompilla heinäkuun alussa lähettämön esimiehenä. Talo oli jo tuttu, sillä tutustuin Relicompiin jo insinööriopintoihin liittyvän projektityön merkeissä. Pääsin myös tekemään kaikki opintoihin liittyvät harjoittelut, kesätyöt sekä lopputyöni tänne. Valmistumisen jälkeen minut rekrytoitiin sitten Relicompille ihan ”oikeisiin töihin”. Olen päässyt näkemään yrityksen toimintaa monesta eri näkökulmasta jo nyt ja koen, että siitä on paljon hyötyä nykyisessä tehtävässä.

Työhön osallistuvana työnjohtajana päiväni ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Niihin sisältyy sekä fyysistä työtä että laadun valvomista. Tehtäviin kuuluu muun muassa lähtevän tavaran keräily ja pakkaaminen, kuljetustilausten hoitaminen, päivittäiset palaverit sekä laatutyö.

Kiirus meinaa vähän olla, mutta pieni paine on aina hyvästä. Minun oli helppo tulla mukaan porukkaan, sillä kaikki tietävät työnsä, eikä varsinaista työn johtamista tarvitse tehdä. Se on paremminkin asioiden johtamista ja eteenpäin viemistä.

Viihdyn Relicompilla, sillä firma on sopivan kokoinen ja täällä on hyvä tekemisen meininki. Kaikki tuntevat toisensa ja hierarkia on matala. Koen, että voin vaikuttaa omaan työhöni ja ajatuksiani kuunnellaan. Täällä voi keskustella saman kahvipöydän ääressä kaikkien kanssa – titteleistä riippumatta. Vielä on paljon opittavaa ja sisäistettävää, etenkin erilaisten järjestelmien käytössä, mutta joka päivä oppii jotain uutta.

Insinöörityöni aiheena oli eräkokojen optimointi sekä asetusaikojen ja varastointikustannusten suhde. Sain työstä kiitettävä arvosanan ja siinä rakennettu työkalu on tulossa firman käyttöön eri osa-alueilla. Relicompilla tehdään jatkuvasti kehittämistyötä ja uskon, että oma toimenkuvanikin kehittyy siinä rinnalla. On mielenkiintoista nähdä, miten itse voin olla vaikuttamassa siihen.

Jouni Ojala,
Lähettämön esimies
Relicomp