Relicomp
Suomeksi In English På Svenska
Staff only

KVALITETSSYSTEM

Relicomps verksamhet styrs av kvalitetssystemen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 3834-2. 

 

OHSAS 18001

Certifieringen OHSAS 18001 visar att Relicomp tar hand om sina medarbetares hälsa och arbetssäkerhet. Den bevisar även att lagstadgade krav har tillgodosetts.

 

ISO 14001

Miljöstandarden ISO 14001 styr oss att ta ett övergripande ansvar för vår miljö.

.

 

ISO 3834-2 

Svetsningsstandarden ISO 3834-2 säkerställer kraven som garanterar att våra svetsningar lyckas.

 

ISO 9001 

Kvalitetssystemet ISO 9001 är en väsentlig faktor i framgången av vårt företag. Kvalitetssystemet hjälper att analysera såväl våra egna processer som kundbehoven och stöder på så sätt uppnåendet av målen.