Relicomp
Suomeksi In English På Svenska
Staff only

Referenser

3D-mätning – ett viktigt verktyg för oss

"När SKS Toijala Works skulle utveckla KURO, den nya generationens teleskoplastare för timmerhantering, ville man satsa speciellt på formgivningen. Traditionell ingenjörsplanering fick ge vika för design, för målet var att ta fram en maskin som skiljer sig från mängden på ett positivt sätt och framförallt är lätt att serva. Chassit skulle se bra ut, ha exakta mått och kunna tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt. Chassit designades så att det skulle gå enkelt att ta bort det för att underlätta service. Ur användarens synvinkel är det här en betydande förbättring jämfört med tidigare modeller." 

 

Inköpsdirektör

Frank van Nunen 
SKS Toijala Works Oy

 

Läs mera »

Volter förnyade designen på sin elverksprodukt – Relicomp ansvarade för mekanikplaneringen

"Redan efter vårt första möte beslöt vi att tillsammans med Relicomp starta arbetet med mekanikplaneringen. Utgående från skisser och huvudmått planerade Relicomp tunnplåtstillverkningen och Volter tog fram anläggningens stomme och placerade anläggningens huvudkomponenter på respektive plats."

 
VD
Jarno Haapakoski
Volter Oy
Läs mera » 

Från Organisaatio-Sanomat, Niina Heikkinen)